Om Tim Petersson

Fællesskabet er vigtigt

Som gammel fagforeningsmand (medlem) må jeg sige, at en stor del af det arbejde, som en fagforening gør og har gjort gennem tiderne, det er fuldstændig uvurderligt for vores arbejdsmarked og for vores samfund i det hele taget.

Var det ikke for vores stærke fagbevægelse, så var alle danskeres arbejdsvilkår aldrig blevet så gode, som de er i dag. Det kan vi udelukkende takke fagbevægelsen for. Den styrker både fællesskabet og kampen for den enkelte. Derfor skal vi alle bakke op om vores fagforening.

A-kassens betydning

En a-kasse er ofte en del af en fagforening. Der findes også nogle, som er uafhængige, og de kan selvfølgelig også støtte dig, hvis du får brug for den.

En a-kasse er en form for arbejdsforsikring, som kan dække dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs, og hjælpe dig, hvis du kommer i arbejdsrelaterede vanskeligheder. Det er her, jeg synes, at en a-kasse rigtigt viser sin styrke.

Jeg anbefaler altid alle kollegaer at melde sig ind i både en fagforening og en a-kasse. Alternativt kan det fint bare være en a-kasse, hvis vedkommende foretrækker det. Jeg rådgiver gerne i forhold til, hvilken a-kasse den enkelte kunne passe til, og til det brug henviser jeg altid til nogle gode online oversigter, der kan give et godt overblik over de forskellige a-kassers styrker.

Få god støtte af en a-kasse

Mange oplever forskellige problemer på deres arbejdsplads. I løbet af mine mange år som tillidsmand har jeg haft mange samtaler med medarbejdere, der har haft brug for et godt råd og en konkret guidning i forhold til et konkret problem.

I nogle tilfælde kræver et givent problem, at fagforeningen eller a-kassen bliver kontaktet. Kommer det dertil, så har jeg altid kun mødt hjælpsomhed og god evne til at løse de problemer, der måtte være.

Det er jo blandt andet derfor, vi har fagforeninger og a-kasser. Er du ikke medlem af sådan en, så står du meget svagere i en eventuel faglig sag. Da jeg er tillidsmand for samtlige medarbejdere på min arbejdsplads, vil jeg selvfølgelig være behjælpelig i den udstrækning, jeg kan. Men med fagforeningen og a-kassen i ryggen, så står den enkelte mange gange stærkere.

Bliv støttet ved arbejdsløshed

Er du medlem af en a-kasse, så kan du få økonomisk støtte, hvis du skulle være uheldig at blive arbejdsløs. Der er visse krav, der skal leves op til, for at du kan være berettiget til det, men er du det, er det en virkelig god støtte at få.

Står du uden for en a-kasse, så vil du ikke kunne få arbejdsløshedsunderstøttelse. Det er der flere af mine ikke-organiserede kollegaer, der har måttet erfare. Så er man faktisk ret meget på den. Her har jeg ikke nogen mulighed for at hjælpe dem. Hverken med understøttelse eller med kurser. Det er altid meget ærgerligt.