A-kasse: Hvilke rettigheder har du, hvis du går konkurs?

Hvilke rettigheder har du, hvis du går konkurs

Annonce

Hvilke rettigheder har du i forhold til dagpenge, hvis din virksomhed bliver erklæret konkurs? Som udgangspunkt er du omfattet de almindelige dagpengerettigheder. Se her, hvad du skal være opmærksom på.

Hvis du ophører som selvstændig, vil du i de fleste tilfælde have ret til dagpenge, hvis du er meldt ind i en a-kasse. Det har dog den konsekvens, at du er nødt til at lukke din virksomhed, hvis den er din hovedbeskæftigelse.

Du kan ophøre din virksomhed på følgende måder:

  • Du kan udtræde af virksomheden, hvis den har været drevet af din ægtefælle eller andre personer.
  • Du kan afmelde din virksomhed i CVR-registret.
  • Du kan udleje din virksomhed eller bortforpagte den. Det kræver, at du kan dokumentere det i form af en skriftlig kontrakt, der er uopsigelig fra både køber og sælger i de næste tre år.
  • Du kan omdanne virksomheden til formueforvaltning.

Du kan ikke ophøre med din virksomhed ved blot at overdrage, udleje eller bortforpagte den til din samlever, umyndige børn eller ægtefælle. Når du ophører din virksomhed, skal du igennem en venteperiode, før du er berettiget til at modtage dagpenge.

Sådan er du stillet, hvis din virksomhed går konkurs

Du har som udgangspunkt de samme rettigheder, når du går konkurs med din virksomhed, som hvis du blot ophører med din virksomhed. Ved konkurs er du i princippet ledig fra det tidspunkt, hvor der bliver afsagt konkursdekret i Skifteretten.

Det er nødvendigt, at du sender konkursdekretet fra Skifteretten til din a-kasse. Vær opmærksom på, at du seneste vil blive anset som værende ophørt ugedagen efter, Skifteretten har modtaget konkursbegæringen.

Sådan er du stillet, hvis din virksomhed skal på tvangsauktion

Hvis din virksomhed skal på tvangsauktion, vil du først være ophørt, når virksomheden er blevet solgt. Derfor skal du sende begæringen om tvangsauktion til din a-kasse til din a-kasse. Herudover skal du indsende en erklæring fra panthaveren om, at han eller hun forestår drift og fører tilsyn med virksomheden og auktionsskødet – eller en udskrift af protokollen fra fogedretten.

Skal du efterfølgende have dagpenge, må din ægtefælle, umyndige børn eller samlever ikke købe virksomheden på tvangsauktion.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg er i konkurskarantæne?

Når du bliver pålagt konkurskarantæne, bliver du fritaget rettigheden til at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvor du ikke hæfter personligt og ubegrænset. Det betyder, at du ikke kan indgå som direktør eller bestyrelsesmedlem i et aktie- eller anpartsselskab–- og altså ikke, at du mister retten til dagpenge. Du kan læse mere om, hvad konkurskarantæne er, hos NEMADVOKAT.

I mange tilfælde vil det være på tale, at du for en periode modtager dagpenge, efter din virksomhed er blevet erklæret konkurs. Det gælder særligt, hvis du kommer i konkurskarantæne, da du dermed ikke kan stifte ny virksomhed.

Jobsøgningsperiode på 6 måneder

Normalt vil du blive pålagt en jobsøgningsperiode, når du ophører med selvstændig virksomhed. I denne periode må du ikke påbegynde ny selvstændig virksomhed de første 6 måneder efter ophøret. Gør du det alligevel, kan du ikke få dagpenge, før jobsøgningsperioden er gået.

Denne regel gælder dog ikke, hvis du ophører ved konkurs. I tilfælde heraf, vil du være berettiget til dagpenge i det øjeblik, din virksomhed bliver afsagt i Skifteretten, eller solgt på tvangsauktion.

Opstart af ny virksomhed som ledig

Ønsker du at opstarte en ny virksomhed, imens du går ledig, kan du i visse tilfælde have ret til dagpenge i en begrænset periode. Du bør dog være opmærksom på, at du udelukkende kan ophøre med at drive selvstændig virksomhed én gang indenfor en dagpengeperiode, hvorefter din berettigelse bortfalder.

Det vil dog være muligt at optjene retten til at ophøre igen, såfremt du overholde de regler, der er på området. Er du i tvivl, bør du kontakte din a-kasse, som kan hjælpe dig med at svare på dine spørgsmål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *